ትቅስታት

ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ ኣሜን።

ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስትያን ኣህዋተይ ደቂ ክርስቶስ ንዘሃተትኩም ምታን ድልዋት ኪትኮኑ ድልዋት ኩኑ ከምዝብለና ነዘን ትቅስታት ንራየን ነንቢበን ኢና የሕዋተይ፣

ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መልሲ ንመናፍቃን ብዝምልከት
1: ብዛዕባ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን. .
-ዘፍ 1:26
ዘፍ 3:22
ዘፍ 11:18
ዘፍ 18:1-2
ኢሳ 48:26
ማቴ 3:16-17
ማቴ 28:19
ሉቃ 1:35
ዮሐ 7:28-29
ዮሐ 14:25-26
ግ.ሓ 3:14
1ይ ቆሮ 12:4-7
2ይ ቆሮ 13:14
ኤፌ 4:4-7
…………………,ናይ ድንግል ማርያም ቅድስና ክብራ ድንግልና ኣማላድነታ ብዝምልከት…….
መዝ 9:11
መዝ 13:10
መዝ 44:9
መዝ 86:5
መዝ 131:13
መዝ 44:2
መኃ 4:12
ኢሳ 7:14
ኢሳ 49:23
ኢሳ 60:14
ማቴ 1:23
ሉቃ 1:28
ሉቃ 1:42
ዮሐ 2:1-11
ዮሐ 19:16
ሮሜ 11:26-27
2ይ ቆሮ 11:2
ራዕ 12:16
………………………….ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራዲ እንበር ኣማላዲ ኣይኮነን ፡-
ዘፍ 3:22
1ይ ሳሙ 16:1
ኢሳ 9:6
ዳን 7:14
ሆሴ 13:4
ዘካ 9:9-10
ሚክ 5:2
ሉቃ 1:32-33
ዮሐ 10:30
ሉቃ 2:12
ዮሐ 14:7
ሮሜ 9:5
ቆላ 2:9-10
ቲቶ 2:11-13
ዕብ 1:3-4
ዕብ 1:10-11
1ይ ጴጥ 3:23
1ይ ዮሐ 2:23
ራእ 3:22
ራእ 22:12-13
……………………………ብዛዕባ ታቦትን ጽላትን
ዘፃ 24:12
ዘፃ 25:10
ዘፃ 25:21
ዘፃ 26:34
ዘፃ 31:18
ዘፃ 32:15
ዘፃ 34:1
ዘፃ 34:28
ዘፃ 37:1
ዘፃ 40:20
መኃ 7:89
ኢያ 3:3
ኢያ 7:6
2ይ ቆሮ 6:16
………………………..ብዛዕባ ጾም:-………………….
ዘፃ 34:28
ዘፃ 9:9
ሳሙ 20:26
ሳሙ 7:61
ሳሙ 31:13
2ይ ሳሙ 1:12
2ይ ሳሙ12:16
ዕዝ 8:21
ዕዝ 68:10
ዕዝ 108:24
ኢሳ 48:3
ኤር 36:9
ዳን 9:3
ዳን 20:2-3
ኢዩኤ 2:14
ኢዩኤ 2:12
ዩና 3:5
ማቴ 4:2
ማቴ 6:16:18
ማቴ 9:14-15
ማቴ 17:21
ማር 2:18
ማር 9:29
ሉቃ 2:37
ሉቃ 18:12
ግ.ሓ 13:3
ግ.ሓ 14:23
2ይ ቆሮ 11:17
………………………..መስቀል ኣብ መጽሃፍ ቅዱስ :-
ማቴ 10:38
ማቴ 16:20
ማር 8:34
የሐ.ስራ 5:30
1ይ ቆሮ 1:18
ገላ 3:13
ገላ 6:13
ፊል 2:8
ፊል 3:18
…………………..ብዛዕባ ጥምቀት……………………….:-ሕዝ 36:25
ማቴ 3:5-6
ማቴ 26:19-20
ማር 1:4-5
ማር 16:16
ሉቃ 3:21
ዮሐ 3:5
ዮሐ 3:22
ኤፌ 4:5
ገላ 3:26-27
ግ.ሃ 19:4
ግ.ሃ 18:8
ግ.ሃ 13:24
ግ.ሃ 10:47
ግ.ሃ 9:18
1ይ ቆሮ 1:16
1ይ ቆሮ 10 :2
1ይ ቆሮ 12:13
።።።።።።።።።።።።።ስዕለት-።።።።።።።።።።።
ዘኁ 28:20
ዘኁ 21:2
ዘፃ 23:21
መሳ 11:30
መዝ 49:14
መዝ 75:11
1ይ ሳሙ 1:11
መክ 5:4-5
ዮና 2:10
ናሆ 1:15
የሐዋ 18:18
።።።።።።።።።።ብዛዕባ ጻድቃን ቅድዱሳን ኣማላድነት :-
ዘፍ 18:17-18
ዘፍ 18:23:24
ዘፍ 20:7 ዘፍ 33:3
ዘፍ 42:6
1ይ ሳሙ 28 :14
2ይ ሳሙ 1:2
2ይ ነገ 1:13
2ይ ነገ 2:15
2ይ ነገ 4:9
2ይ ነገ 4:32-35
መዝ 88:34
ማቴ 18:18
ዮሐ 20:23
የሐዋ 10:25
የሐዋ 16 :29
1ቆሮ 6:1-2
ፊሊ 4:6
1ይጢሞ 5:17
ያዕ 5:14
ራዕ 14:13
።።።።።።።።።መላእክት ኩሉ ጊዜ ኣብ አግዚኣቢሄር ፊት ይቆሙ:-
መዝ 148:2
ኢሳ 6:3
ማቴ 4:12
ማቴ 18:10
ማቴ 25:31
ማር 8:38
ራእ 1:11
ሉቃ 1:19
።።።።።።።።።።መላአክት ጸሎት ናብ አግዚኣብሄር የብጽሑ:-
ጦቢ 12:15
ሉቃ 15:10
የሐዋ 10:4
እዩብ 25:3
ኤር 33:22
ዳን 7:10
ሄኖ 10:1
ራዕ 5:11
።።።።።።።።።።ን መላአክት ናይ ኣክብሮት ስግደት ይግበኦም:-
ዘፍ 19:1
ማኅ 22:31
ኢያ 5:14
ዳን 8:16-17
።።።።።።:መላዕክት ኣብሰርቲ አዮም:-።።።።።።።
ዘፍ 16:11
ሉቃ 1:13
ሉቃ 1:19
ሉቃ 1:30-31
ሉቃ 2:10-11
።።።።።።።።።።መላዕክት ኣብ ረዲኤት ደቂ ሰባት ቅልጡፋት ዮም።።።።።።።:-
ዘፍ 22:11-12
መዝ 90:11-12
ዳን 6:22
ዳን 10:13
ማቴ 2:13
ግ.ሃ 5:19-20
ግ.ሃ 12:7:
።።።።።።።።።።ጸበል ም ንጻግ ኣድላይነቱ ።።።።።።።።።
:-?ዘኁ 19:20