Author: debresina

 • ዳግማይ ትንሣኤ

  በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን! ኣብዚ ዕለት ሰንበት ትንሣኤ ከምዝተጠቅሰ ኣብቲ ዕለት ትንሣኤ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሓዋርያት ብዕጽው ማዕጾ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ትንሣኤኡ […]

 • ዓርቢ ሰዓት 12 ዝንበብ ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ-ድርሳን 25

  ዓርቢ ሰዓት 12 ዝንበብ ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ-ድርሳን 25 “ኦ ምእንቲ ኣልኣዛር ዝነባዕኻን ዝበኸይኻን ኣምላኸይ፣ ናተይ ዝመረረ ሓዘነይ ንብዓተይን ተቐበል። ብሕማማትኻ ሕማመይ ፈዉስ፣ ብኣቚሳልካ ነቊሳለይ ኣጥዒ፣ ደምኻ ኣብ ደመይ ሓዉሶ፣ […]

 • ኣብ ግብረ ሕማማት ዝርከቡ ቃላትን ትርጉሞምን

  ኣብ ግብረ ሕማማት ዝርከቡ ቃላትን ትርጉሞምን በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!! ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን!!! ኣብ ግብረ ሕማማት ዘለዉ ቃላት ብግእዝ ይኹን ብትግርኛ ከይተተርጎሙ ከም ዘለውዎ ካብ ዝተፈላለዩ […]

 • ትቅስታት

  ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ ኣሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስትያን ኣህዋተይ ደቂ ክርስቶስ ንዘሃተትኩም ምታን ድልዋት ኪትኮኑ ድልዋት ኩኑ ከምዝብለና ነዘን ትቅስታት ንራየን ነንቢበን ኢና የሕዋተይ፣ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ […]

 • ንጎይታ ክንዲ ምንታይ ኢና ነፍቅሮ ?

    ንጎይታ ክንዲ ምንታይ ኢና ነፍቅሮ ? ንጐይታና ክንረኽብ ዝኽፈል ንኸፍል ዲና፣ ዋላስ ንጐይታ ኣሕሊፍና ክንህብ ገንዘብ እንቕበል ኢና? መኖም ኢና ንሕና? ዓስቢ ደሊና ከም ይሁዳ ናብ ጐይታ እንቐርብ ሰባት […]

 • ጾም ኣርብዓ

  በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ፡ አሜን። ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ። (ካብ መዝሙር ዘወረደ) ክቡራንን ክቡራትን ስድራ እግዚኣብሔር፡ ቡሩኽ ጾም ይግበረልና፡ ነዚ ቅዱስ ሱባኤዚ ብሽለልትነት ዝመልኦ ኣገባብ፡ […]